No.252,18th cross, Sadashiva Nagar, Bangalore – 560080 India.

Wishing you all a Happy #Karnataka Rajyotsava

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು